Miljöpolicy

Miljöaspekten värderas högt i all vår dagliga verksamhet och vid inköp.

Största bidraget till en bättre miljö ligger i vår profession. Att erbjuda förpackningsmaterial med minimal miljöpåverkan samt att dessa får korrekt märkning för källsortering.

Vi har kontor i en fastighet som är miljöklassad enligt EU:s program för att minska energiförbrukningen i lokaler kallat Green Building.

Vi källsorterar förbrukade batterier, förpackningar, lysrör, papper och tidskrifter för återvinning samt brännbart avfall för energiutvinning.

Vi är ett säljföretag utan egen produktion och har därmed liten direkt miljöpåverkan. Men vi ställer krav på våra leverantörer, att de skall följa gällande lagar och förordningar samt verka miljövänligt.

Ett exempel på detta är vårt val av logistikpartners; samtliga våra logistikpartners som utför transporter för oss är certifierade enligt ISO14001 och har miljöpolicy upprättad. De bedriver ett omfattande arbete med miljöfrågor, internt och i olika externa samarbeten, bland annat i syfte att reducera koldioxid-utsläppen. 

Täby 2014-11-19