DB Schenker

Vi har valt DB Schenker som en av våra logistikpartners med ansvar för hämtning av gods från våra leverantörer samt utleverans till våra kunder.

DB Schenker en del av Deutsche Bahn AG koncernen och är ett av världens största logistikföretag med 95.000 anställda och dotterbolag i mer än 130 länder.

DB Schenker har i Sverige 3.800 anställda och 300 anslutna åkerier med 6.000 anställda som tillsammans hanterar ca 20 miljoner godssändningar per år. Företaget finns på 50 orter i Sverige och omsätter ca 12 miljarder SEK.

DB Schenker är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

För mera information om DB Schenker