LogotypeLogCare320

LogCare Logistics AB

Ett privat företag specialiserat på tredjepartslogistik - 3PL - som tar emot gods, lagerhåller, plockar och sänder ut gods. Ett effektivt höglager om 1700 m2 står redo att möta våra skiftande behov. Från lagret i Täby nås kunder placerade i hela Sverige normalt inom 1–2 arbetsdagar.