fti logotyp 200x72FTI - Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Vi är sedan 1995 anslutna till Reparegistret AB som 2013 uppgick i FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen som är näringslivets gemensamma organisation för insamling av förpackningar och tidningar för återvinning.

Vi följer gällande regler och erlägger avgift för det förpackningsmaterial som vi själva använder för distribution av våra produkter samt för vissa så kallade "serviceförpackningar" som vi säljer.

För mer information om förpackningsinsamlingen: www.ftiab.se

 

Medlemsbevis på Svenska

 

Certificate in English